สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (กระทรวงพาณิชย์)